Klub historických vozidiel Považie vznikol 29.3.2007 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Združuje nadšencov automobilizmu z Považskej Bystrice a okolia, ktorí sa venujú najmä historickým vozidlám a motocyklom. Zámerom klubu je zachovávať pôvodný stav historických vozidiel, renovovať staršie vozidlá a uchovávať tradície automobilového a motocyklového rozvoja v regióne Považia. Veľký dôraz kladieme na prácu s deťmi, preto sme v našom klube zriadili sekciu mládeže s cieľom výchovy mladých motoristov.

Dnešný automobilový priemysel denne chŕli nové a nové typy automobilov v tisícových sériách a pri tomto divokom tempe si iba málokto spomenie na počiatky automobilizmu, keď auto na ceste bola vzácnosť. Jazdilo sa síce pomaly ale vodič bol plne zamestnaný obsluhou automobilu. Neboli posilňovače riadenia ani bŕzd, nebola klimatizácia a ABS  radenie rýchlostných stupňov u nesynchronizovaných prevodoviek vyžadovalo značnú dávku znalostí a praxe, dokonca u starších vozov musel vodič za jazdy mazať dôležité pohybové súčiastky.

To všetko je pre dnešného človeka zabudnutá minulosť. A predsa, ak sa na ceste objaví „veterán“ ihneď máme nedávnu minulosť späť aj s nostalgickými spomienkami.

A to je náš cieľ. Robiť radosť sebe aj okoliu pohľadom na pekné autá minulých rokov.