názov:KLUB HISTORICKÝCH VOZIDIEL POVAŽIE

sídlo klubu:

Robotnícka 99, P.O.BOX 99, 01701 Považská Bystrica

telefón: +421 948 477 066
e-mail: krp@krp.sk
web: www.veteran-povazie.sk
IČO:
42023297