IX. ročník VETERAN TOUR MANÍN

IX. ročník stretnunia historických vozidiel je naplánovaný na 12. - 14. júna 2015.
- všetky informácie nájdete v sekcii VETRAN TOUR MANÍN -späť na novinky